Andrzej Kolinski Research Group

Coarse-grained protein modeling

Modeling Software & Servers

Biomolecules — dynamics & interactions

0
-1
-2
-3

Publications of this author

[45]
Author(s): M. Kouza, N.Truong Co, M.Suan Li, S. Kmiecik, A. Koliński, A. Kloczkowski, I.A. Buhimschi
The Journal of Chemical Physics, 148:215106, 2018
[44]
Author(s): A. Bielenica, A. Drzewiecka-Antonik, P. Rejmak, J. Stefańska, M. Koliński, S. Kmiecik, B. Lesyng, M. Włodarczyk, P. Pietrzyk, M. Struga
Journal of Inorganic Biochemistry, 182:61 - 70, 2018
[43]
Author(s): A. Kuriata, A.Maria Gierut, T. Oleniecki, M.Pawel Ciemny, A. Koliński, M. Kurcinski, S. Kmiecik
Nucleic Acids Research, gky356, 2018
[42]
Author(s): M.Pawel Ciemny, M. Kurcinski, K. Kamel, A. Koliński, N. Alam, O. Schueler-Furman, S. Kmiecik
Drug Discovery Today, doi:10.1016/j.drudis.2018.05.006, 2018
[41]
Author(s): M. Ciemny, M. Kurcinski, M. Blaszczyk, A. Koliński, S. Kmiecik
BioMedical Engineering OnLine, 16:71, 2017
[40]
Author(s): M. Kurcinski, M. Blaszczyk, M. Ciemny, A. Koliński, S. Kmiecik
BioMedical Engineering OnLine, 16:73, 2017
[39]
Author(s): M. Ciemny, M. Kurcinski, K. Kozak, A. Koliński, S. Kmiecik
Methods in Molecular Biology, 1561:69-94, 2017
[38]
Author(s): S. Kmiecik, A. Koliński
Methods in Molecular Biology, 1484:83-113, 2017
[37]
Author(s): M. Ciemny, A. Debinski, M. Paczkowska, A. Koliński, M. Kurcinski, S. Kmiecik
Scientific Reports, 6:37532, 2016
[36]
Author(s): W. Pulawski, M. Jamroz, M. Kolinski, A. Koliński, S. Kmiecik
Journal of Chemical Information and Modeling, 56:2207–2215, 2016
[35]
Author(s): S. Kmiecik, D. Gront, M. Kolinski, L. Wieteska, A. Dawid, A. Koliński
Chemical Reviews, 116:7898–7936, 2016
[34]
Author(s): M. Kurcinski, M. Ciemny, M. Blaszczyk, A. Koliński, S. Kmiecik
Proceedings of the International Work-conference on Bioinformatics and BIOmedical engineering (IWWBIO) in Granada, Spain, 195-201, arXiv:1605.09269, 2016
[33]
Author(s): M. Ciemny, M. Kurcinski, A. Koliński, S. Kmiecik
Proceedings of the International Work-conference on Bioinformatics and BIOmedical engineering (IWWBIO) in Granada, Spain, 207-213, arXiv:1605.09266, 2016
[32]
Author(s): A. Bielenica, E. Kedzierska, M. Kolinski, S. Kmiecik, A. Koliński, F. Fiorino, B. Severino, E. Magli, I. Rossi, P. Massarelli, A.E. Kozioł, A. Sawczenko, M. Struga
European Journal of Medicinal Chemistry, 116:173–186, 2016
[31]
Author(s): M. Blaszczyk, M. Kurcinski, M. Kouza, L. Wieteska, A. Debinski, A. Koliński, S. Kmiecik
Methods, 93:72–83, 2016
[30]
Author(s): M. Kurcinski, M. Jamroz, M. Blaszczyk, A. Koliński, S. Kmiecik
Nucleic Acids Research, 43 (W1):W419-W424, 2015
[29]
Author(s): R. Zambrano, M. Jamroz, A. Szczasiuk, J. Pujols, S. Kmiecik, S. Ventura
Nucleic Acids Research, 43 (W1):W306-W313, 2015
[28]
Author(s): M. Kouza, M. Jamroz, D. Gront, S. Kmiecik, A. Koliński
TASK Quarterly, 18: 373–378, 2014
[27]
Author(s): A. Koliński, S. Kmiecik, M. Jamroz, M. Blaszczyk, M. Kouza, M. Kurcinski
TASK Quarterly, 18:219–229, 2014
[26]
Author(s): M. Kurcinski, A. Koliński, S. Kmiecik
Journal of Chemical Theory and Computation, 10:2224–2231, 2014
[25]
Author(s): S. Kmiecik, M. Jamroz, M. Kolinski
Biophysical Journal, 106:2408–2416, 2014
[24]
Author(s): M. Jamroz, A. Koliński, S. Kmiecik
Bioinformatics, 30:2150-2154, 2014
[23]
Author(s): M. Blaszczyk, D. Gront, S. Kmiecik, K. Ziolkowska, M. Panek, A. Koliński
Computational Methods to Study the Structure and Dynamics of Biomolecules and Biomolecular Processes, Springer Series in Bio-/Neuroinformatics, Adam Liwo, Ed., 1:25-53, 2014
[22]
Author(s): S. Kmiecik, J. Wabik, M. Kolinski, M. Kouza, A. Koliński
Computational Methods to Study the Structure and Dynamics of Biomolecules and Biomolecular Processes, Springer Series in Bio-/Neuroinformatics, Adam Liwo, Ed., 1:55-79, 2014
[21]
Author(s): M. Jamroz, A. Koliński, S. Kmiecik
Protein structure prediction (3rd Edition), Methods in Molecular Biology, Daisuke Kihara, Ed., 1137:235-250, 2014

Pages