Andrzej Kolinski Research Group

Coarse-grained protein modeling

Modeling Software & Servers

Biomolecules — dynamics & interactions

0
-1
-2
-3

Publications

Pages

[276]
Author(s): M. Ciemny, T. Oleniecki, A. Kuriata, M. Kurcinski, A.E. Badaczewska-Dawid, A. Koliński, S. Kmiecik
Bioinformatics, btz185:2019
[275]
Author(s): M. Kouza, A. Koliński, I. Buhimschi, A. Kloczkowski
Computational Methods to Study the Structure and Dynamics of Biomolecules and Biomolecular Processes: From Bioinformatics to Molecular Quantum Mechanics, 541–558, 2019
[274]
Author(s): M. Ciemny, A.E. Badaczewska-Dawid, M. Pikuzinska, A. Koliński, S. Kmiecik
International Journal of Molecular Sciences, 20:2019
[273]
Author(s): S. Kmiecik, J. Wabik, M. Kolinski, M. Kouza, A. Koliński
Computational Methods to Study the Structure and Dynamics of Biomolecules and Biomolecular Processes: From Bioinformatics to Molecular Quantum Mechanics, 61–87, 2019
[272]
Author(s): M. Blaszczyk, D. Gront, S. Kmiecik, M. Kurcinski, M. Kolinski, M. Ciemny, K. Ziolkowska, M. Panek, A. Koliński
Computational Methods to Study the Structure and Dynamics of Biomolecules and Biomolecular Processes: From Bioinformatics to Molecular Quantum Mechanics, 27–59, 2019
[271]
Author(s): A. Kuriata, A.Maria Gierut, T. Oleniecki, M. Ciemny, A. Koliński, M. Kurcinski, S. Kmiecik
Nucleic Acids Research, gky356, 2018
[270]
Author(s): M. Kurcinski, T. Oleniecki, M. Ciemny, A. Kuriata, A. Koliński, S. Kmiecik
Bioinformatics, bty685, 2018
[269]
Author(s): A. Dawid, D. Gront, A. Koliński
Journal of Chemical Theory and Computation, 14 (4):2277–2287, 2018
[268]
Author(s): D. Szulczyk, M.A. Dobrowolski, P. Roszkowski, A. Bielenica, J. Stefańska, M. Kolinski, S. Kmiecik, M. Jóźwiak, M. Wrzosek, W. Olejarz, M. Struga
European Journal of Medicinal Chemistry, 156:631 - 640, 2018
[267]
Author(s): M. Kouza, N.Truong Co, M.Suan Li, S. Kmiecik, A. Koliński, A. Kloczkowski, I.A. Buhimschi
The Journal of Chemical Physics, 148:215106, 2018

Pages