Andrzej Kolinski Research Group

Coarse-grained protein modeling

Modeling Software & Servers

Biomolecules — dynamics & interactions

0
-1
-2
-3

Sebastian Kmiecik

Pages

2014
Coarse-Grained Modeling of Protein DynamicsKmiecik, S., Wabik, J., Kolinski, M., Kouza, M. & Koliński, A.Computational Methods to Study the Structure and Dynamics of Biomolecules and Biomolecular Processes, Springer Series in Bio-/Neuroinformatics, Adam Liwo, Ed. 1, 55-79, 2014.
Coarse-Grained Protein Models in Structure PredictionBlaszczyk, M. et al.Computational Methods to Study the Structure and Dynamics of Biomolecules and Biomolecular Processes, Springer Series in Bio-/Neuroinformatics, Adam Liwo, Ed. 1, 25-53, 2014.
Protocols for efficient simulations of long time protein dynamics using coarse-grained CABS modelJamroz, M., Koliński, A. & Kmiecik, S.Protein structure prediction (3rd Edition), Methods in Molecular Biology, Daisuke Kihara, Ed. 1137, 235-250, 2014.
2012
Coarse-grained Protein Modeling: Dynamics, Folding Pathways and Mechanical UnfoldingKoliński, A., Blaszczyk, M. & Kmiecik, S.From Computational Biophysics to Systems Biology (CBSB11) Proceedings 8, 83–90, 2012.
Modelowanie Molekularne Białek Błonowych (Molecular Modeling of Membrane Proteins)Dawid, A., Kolinski, M., Koliński, A. & Kmiecik, S.Na pograniczu chemii i biologii (At the Treshold of Chemistry and Biology) vol. XXVIII, H. Koroniak, J. Barciszewski eds, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 223-238, 2012.
Multiscale Approach to Thermodynamics and Dynamics of a beta-Hairpin FoldingWabik, J., Gront, D., Kmiecik, S. & Koliński, A.From Computational Biophysics to Systems Biology (CBSB11) Proceedings 8, 213–216, 2012.
Optimization of protein modelsGront, D., Kmiecik, S., Blaszczyk, M., Ekonomiuk, D. & Koliński, A.Wiley Interdisciplinary Reviews: Computational Molecular Science 2, 479–493, 2012.

Pages